บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้าบริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด
บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจคัดเลือก และส่งออกข้าว มายาวนานกว่า 40 ปี โดยส่งออกข้าวคุณภาพติดอันดับ 1 ใน 5 ของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.vudhichai.co.th/