บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนะนำลูกค้า บริษัท เทคแมน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทคแมน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เทคแมน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM
บริษัท เทคแมน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์เก็บข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/techmanth/