บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท สามัคคี99 จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท สามัคคี99 จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณเบญจวรรณ ทนคง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สามัคคี99 จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM


    บริษัท สามัคคี99 จำกัด เปิดดำเนินการมาแล้ว 30 ปี ประกอบธุรกิจผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ สายเคเบิล ให้แก่ บริษัทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.samakee99.com/