บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
บทสัมภาษณ์ บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด

บทสัมภาษณ์คุณศศิภา ธรรมมนุญกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด และบริษัท เอส - วัน โลจิสติกส์ จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM


    บริษัท สุธี แท็งเกอร์ฯ เป็นหนึ่งในผู้นำแถวหน้าด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการขนส่งที่ครอบคลุมทุกบนภาคพื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รถขนส่งวัตถุอันตรายทุกประเภทที่ได้รับการผลิตโดยบริษัทฯนั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทางยุโรปและอเมริกา และยังเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ One Stop Service แห่งเดียวในประเทศ ที่เริ่มจากการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้ายโดยผลิตที่อยู่บนมาตราฐานของ ADR, ASME และ TPll ที่ได้รับการรับรองจาก กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงงานอุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบก และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการขนส่งบนภาคพื้นดินอย่างเต็มตัว โดยเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจที่ว่า “เริ่มที่เรา…จบที่เรา”
http://www.suteetankers.com/
https://www.facebook.com/SuteeTanker