บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บทสัมภาษณ์  บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์คุณนิติกาญจน์ พัฒน์ภูมิพัชระ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM