บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท เวคกิ้งบี จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณชลิตา หงสกุล บริษัท เวคกิ้งบี จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณชลิตา หงสกุล ตำแหน่งผู้บริหาร บริษัท เวคกิ้งบี จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus ERP & POS