บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์บริษัท โจลี สนอป จำกัด
บทสัมภาษณ์ คุณพีรภัทร จงสถิตย์วัฒนา บริษัท โจลี สนอป จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณพีรภัทร จงสถิตย์วัฒนา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจลี สนอป จำกัด
ให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบโปรแกรม Business Plus ERP & POS