บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่ฝ่ายบุคคล หรือ ที่ E-mail : personnel@businessplus.co.th

 
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เลขที่ตั้ง 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวง/เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง 0-2409-5418, 086-341-4269
หมายเลขโทรสาร : 0-2424-0972
ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณนุชศรา ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
( โดยวงเล็บมุมซองว่า " สมัครงาน " )
หรือส่งข้อมูลในการสมัครงาน หรือผลงาน ที่เปิดรับสมัคร มาได้ที่
E-mail Address : personnel@businessplus.co.th

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO.,LTD.)

1. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Senior System Analyst) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Programmer อย่างน้อย 3 ปี
  มีประสบการณ์ในการเป็น System Analyst อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ
  Web Based หรือ Windows Based หรือ Web Service
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ASP.Net และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# หรือ JAVA
 • มีความฉลาด รอบรู้ ละเอียด รอบคอบ
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ขยันอดทน
  พร้อมทุ่มเทในการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่อง CMMI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน ประชุมสรุป และจัดทำเอกสาร SRS (Software Requirement Specification)
 • วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน (Software Design , Program Spec , GUI)
  ครบวงจรและส่งงานให้ทีมProgrammer
 • ทบทวนและประสานงานตรวจสอบระบบคุณภาพกับผู้ใช้งานและ Programmer
 • วิเคราะห์และติดตามงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้า จัดทำเอกสารคุณภาพและคู่มือตามขั้นตอน

2. Programmer จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Programmer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ASP.Net และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# หรือ JAVA
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ขยันอดทน
  พร้อมทุ่มเทในการทำงานใน-นอกเวลาทำการ

  ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web , ทดสอบโปรแกรม , จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. พนักงานผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์ (System Engineer) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ชำนาญเรื่องคอมพิวเตอร์ Hardware/Software/OS/Network/Database
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

  ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม , อุปกรณ์ , ฐานข้อมูล
  และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
 • ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
  เช่นแสกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

4. พนักงานบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการโปรแกรม เงินเดือน (Payroll Support) จำนวน หลายอัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี่สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานทางด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานใน-นอกเวลาทำการ
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

  ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้คำปรึกษา , ทดสอบโปรแกรม

5. พนักงานบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการโปรแกรม บัญชี (Account Support) จำนวน หลายอัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาบัญชี , การเงิน , บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานเบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานใน-นอกเวลาทำการ
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

  ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้คำปรึกษา , ทดสอบโปรแกรม

6. พนักงานการตลาด จำนวน หลายอัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาการตลาด , บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 - 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
  โดยเฉพาะลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการวางแผนการตลาด , การบุกตลาด , การวิเคราะห์ตลาด , การประชาสัมพันธ์
 • มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน

 • ศึกษาสินค้าและวิเคราะห์แนวทางการตลาดเชิงรุก , ส่งเสริมการขาย
 • รับผิดชอบทำการตลาด นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ดูแลตัวแทนจำหน่ายและสร้างตัวแทนจำหน่าย

7. พนักงานขายโปรแกรมบัญชี/เงินเดือน จำนวน หลายอัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาการตลาด , บัญชี , บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการหาตลาด , การนำเสนอขาย , สาธิต , ปิดการขาย และดูแลตัวแทนบางส่วน
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโปรแกรมและมีความรู้เรื่องsoftwareจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานขายและบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานใน-นอกเวลาทำการ
 • มีรถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน

 • นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด(บางพื้นที่)

8. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาการตลาด , การบริหาร , การจัดการ , บัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายทางโทรศัพท์ หรืองานธุรการขาย
 • มีทักษะด้านการขาย , การนำเสนอเจรจาต่อรองปิดการขายกับลูกค้า , การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานบริการ พร้อมทุ่มเทการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Word , MS.Excel , Power Point , Internet

  ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบการสำรวจความพึงพอใจกับลูกค้า
 • รับผิดชอบด้านการขายโปรแกรมเพิ่มจากลูกค้าเก่าเพื่อให้ได้เป้าหมาย
  และชักชวนลูกค้าทำสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรม
 • รับผิดชอบการขายและแนะนำสินค้าต่างๆ ที่บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้าเก่า

9. พนักงานจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน
  ใจรักงานบริการ พร้อมทุ่มเทในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการทำ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงาน

 • งานเกี่ยวกับจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , สินค้าเบ็ดเตล็ด , การจัดทำสต๊อคเบิก - จ่ายสินค้า

10 .พนักงานบัญชีและการเงิน จำนวน หลายอัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
  สาขาบัญชี , การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องบัญชีและการบันทึกบัญชี , การวางบิล , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  มีการกระทบยอดรายการบัญชี และพื้นฐานหลักการบัญชีทั่วไป
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ , บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน ใจรักงานบริการ พร้อมทุ่มเทการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

  ลักษณะงาน

 • บันทึกบัญชีประจำวัน
 • จัดทำภาษีภงด.3,53,ภพ30 และยื่นแบบภาษีให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดเก็บเอกสารประจำวัน/จัดทำใบแจ้งหนี้
 • ออกบิล

11. พนักงานธุรการ จำนวน หลายอัตรา

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี น้ำเสียงและการพูดจาสำเนียงภาษาไทยใช้ได้ดี
 • ใจเย็น รักงานบริการ กิริยามารยาทดี ขยันอดทนพร้อมสละเวลาทุ่มเทในการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถด้านการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ด้านจัดเก็บเอกสาร โอเปอเรเตอร์ งานธุรการสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS.Word , MS.Excel , Power Point , Internet , อุปกรณ์สำนักงานหรือที่เกี่ยวข้อง

  ลักษณะงาน

 • รับโทรศัพท์ , ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาศูนย์บริการ , ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและติดต่อประสานงานภายในกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกงานเอกสารต่างๆ