บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ติดต่อเรา

Business Plus

The Best Software Solution For Your Success.

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. โดยมีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์และemail ดังนี้

ฝ่ายอีเมล
ฝ่ายขายโปรแกรม ERP & POS ติดต่อ คลิก
ฝ่ายขายโปรแกรมเงินเดือน ติดต่อ คลิก
ฝ่ายการตลาด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบริการหลังการขาย
ฝ่ายบริการด้านการอบรม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายธุรการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด Accessories This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายจัดซื้อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบัญชี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบุคคล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายเว็บมาสเตอร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อนอกเวลาทำการเบอร์ติดต่อ
ฝ่ายขาย 092-345-3681
085-234-5980
การติดต่อภายใน Business Plusเบอร์ต่อ
Call Center ฝ่ายขาย 0-2880-9700, 0-2409-5409 ถึง
0-2409-5418 กด 1
Call Center ฝ่ายบริการ 0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง
0-2409-5418 กด 2
Call Center ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อรับเรื่องร้องเรียน,ข้อเสนอแนะและ MA
0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง
0-2409-5418 กด 7
หรือต่อ 271-276
หรือ 08-7320-6775, 08-0582-5747
ฝ่ายการตลาด ต่อ 252-255
ฝ่ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด Accessories ต่อ 343,342,341
ฝ่ายบริการ ติดต่อจองการอบรม, บริการ ต่อ 304
ฝ่ายจัดเตรียมสินค้า, ออกบิล, ส่งสินค้า
และดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ Serial No.
ต่อ 310
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 331-334
ฝ่ายจัดซื้อ ต่อ 341-342
ฝ่ายธุรการประชาสัมพันธ์ 0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง 0-2409-5418 กด 0
หรือ ต่อ 301-309,311
หรือ 065-629-0509,
080-915-5660,
094-997-3559
การบริการทางเว็บไซต์
หากท่านต้องการบริการเรื่อง วิธีการใช้โปรแกรม คำถามต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ขอให้ช่วยสรุปเป็นคำถาม เป็นข้อความและ/หรือ ตัวอย่างประกอบ (หากจำเป็น) และ / หรือภาพประกอบ (หากจำเป็น) โดยส่งมายังอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือหมายเลขโทรสาร 0-2880-9701 โดยฝ่ายบริการหลังการขายจะเร่งตอบท่านทันที
หากท่านต้องการติดต่อเพื่อปรับรุ่นโปรแกรมของท่านให้ทันสมัย ตลอดช่วงระยะประกัน ท่านสามารถดาวน์โหลดจาก คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดตารางเวลาอบรม และใบลงทะเบียนอบรมจาก คลิกที่นี่ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อฝ่ายธุรการบริการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง 0-2409-5418 ต่อ 304 หรืออีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อลงทะเบียนโปรแกรม สอบถามระยะเวลาส่งของ ฯลฯ ติดต่อ แผนกธุรการฝ่ายบริการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง 0-2409-5418 กด 2 หรือทางอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมายเลขโทรสาร 0-2880-9701 และ 0-2424-0972
สั่งซื้อซองใบจ่ายเงินเดือน, กระดาษใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อและเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสามารถติดต่อ ธุรการขาย คุณมลธิยา , คุณปภาดา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2880-8800 ต่อ 343,342,341 หรือทางอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมายเลขโทรสาร 0-2880-8858 และ 0-2424-0972
หากท่านมีความประสงค์จะติชมสินค้า, บริการใดๆ ตลอดจนแนะนำคุณสมบัติของโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงในรุ่นถัดๆ ไป โปรดแนะนำมายังฝ่ายบริหารโดยตรง โดยอีเมล์มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพื่อบริการที่รวดเร็ว
Business Plus ขอแนะนำช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนอกจากการใช้โทรศัพท์ โดยการส่งอีเมล์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ที่จะส่งตรงมายังผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย ทั้งยังทำให้การบริการของ Support ได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถส่งข้อมูลหรือหน้าจอ หรือข้อความเตือนในโปรแกรมที่ท่านไม่เข้าใจมาประกอบคำถามของท่านได้ ท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น