บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 3 ขั้นตอน ฝึกสร้างบทสนทนา กับคนที่เพิ่งรู้จัก!
3 ขั้นตอน ฝึกสร้างบทสนทนา กับคนที่เพิ่งรู้จัก!


3 ขั้นตอน ฝึกสร้างบทสนทนา กับคนที่เพิ่งรู้จัก!

  1. เริ่มต้นด้วยหัวข้อกลางๆ พูดออกไปเลย ไม่ต้องกลัวผิดพลาด
    วิธีแรกที่ง่ายที่สุดก็คือ ลองฝึกกับคนที่เรารู้จักก่อน เช่น เริ่มชวนคนรู้จักพูดคุยก่อน โดยเลือกหัวข้อกลางๆขึ้นมาคุย เช่น หาร้านอาหารสำหรับมื้อกลางวัน หรือ สภาพอากาศ การฝึกกับคนที่รู้จักก่อนจะทำให้ไม่ประหม่าและไม่กลัวความผิดพลาด ที่สำคัญคือไม่ต้องห่วงภาพพจน์ของตัวเองด้วย
  2. เริ่มต้นด้วยการพูดเกี่ยวกับสอ่งที่เราสนใจ
    การเริ่มชวนคุยด้วยเรื่องที่เราสนใจเป็นอีกวิธีสำหรับคนที่อ ยากฝึกการเริ่มต้นบทสนทนา เพราะเราจะมีข้อมูลเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้ว และมากพอที่จะทำให้เราชวนคนอื่นได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องมานั่งกังวลว่าสิ่งที่เราพูดออกไปจะผิดพลาดและการที่เราเริ่มแสดงออกว่าสนใจบางสิ่งบางอย่าง คนอื่นๆที่เราสนใจเรื่องเดียวกัน
  3. เริ่มต้นได้จากสิ่งต่างๆรอบตัว
    เราสามารถหาหัวข้อสนทนาได้จากสิ่งรอบๆตัว เช่น เรื่องที่เคยเกินขึ้นกับรู้จัก เรื่องที่เคยดูหรือฟังจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือาจเลือกเรื่องที่เคยได้ยินอีกฝ่ายพูดถึง ที่สำคัญอย่ายึดบทสนทนาไว้ที่ตัวเองคนเดียว เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องราวบางอย่างกับเราบ้าง เทคนิคนี้จะทำให้เรากับเขาเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว

ที่มา : Topica Thailand Recruitment

v