บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - หน้าที่ของหัวหน้า คือ ทำงานสำเร็จผ่านคนอื่น
หน้าที่ของหัวหน้า คือ ทำงานสำเร็จผ่านคนอื่น


หน้าที่ของหัวหน้า คือ ทำงานสำเร็จผ่านคนอื่น

  1. ซื้อใจให้ได้ก่อน เดี๋ยวผลงานตามมา
  2. แต่ละคนมีแรงจูงใจและสไตล์ต่างกัน
  3. สังเกต ค้นหา ถามให้เข้าใจแต่ละคน
  4. สื่อสาร/โน้มน้าว ให้เหมาะจริตแต่ละคน
  5. ติดตามประเมินผล อะไรเวิร์ค

ที่มา : FB.THECOACH.IN.TH

v