บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 4 วิธีการเรียนรู้ที่จะให้อภัย (Forgiveness) เพื่อทำให้ชีวิตที่มีความสุข
4 วิธีการเรียนรู้ที่จะให้อภัย (Forgiveness) เพื่อทำให้ชีวิตที่มีความสุข


4 วิธีการเรียนรู้ที่จะให้อภัย (Forgiveness) เพื่อทำให้ชีวิตที่มีความสุข

 1. ให้อภัยและเรียนรู้
  การให้อภัยไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้น และเป็นเพื่อนที่ดี กับคนที่เคยทำร้ายเราด้วยการให้อภัย เป็นการปล่อยวางจากความโกรธแค้นที่อยู่ภายในจิตใจของเรา แต่เราควรเรียนรู้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น และนำมันมาใช้ในการก้าวต่อไป อย่างดีกว่าเดิม
 2. ทำความเข้าใจว่า การให้อภัยให้ประโยชน์อย่างไรกับตัวเรา
  เมื่อเรารู้สึกโกรธแค้น ให้เราระบุว่า ใครทำให้เรารู้สึกโกรธแค้นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นคนรักของเรา และถามตัวเองต่อว่า อะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจ ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังให้เขาเป็น สุดท้าย เราจะต้องระบุว่าเราจะให้อภัยเขาในเรื่องอะไร ซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้ เราอาจจะให้อภัยในสิ่งที่เขาทำและมีผลกระทบต่อจิตใจเรา เข้าใจว่า เขาก็คือคนๆหนึ่ง และความทุกข์ที่เกิดขึ้น เป็นเพียงความคาดหวังของเราเท่านั้น เป็นต้น
 3. อยู่กับความรู้สึกนั้นๆ
  เนื่องจากเราเป็นมนุษย์ มีจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ดังนั้น เราจึงรู้สึกโกรธ เสียใจ และทุกข์ใจ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ก่อนที่เราจะสามารถยอมรับความจริง เรียนรู้และให้อภัยได้ เราจะต้องสามารถเผชิญหน้ากับความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อเรากำลังอยู่ในขั้นตอนนั้น ก็ปล่อยความรู้สึกตัวเองได้รู้สึก ได้ร้องไห้ ได้เศร้าเสียใจ และผ่านมันมาให้ได้
 4. ระบุว่าใครทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ อะไรที่เราเป็นทุกข์ และอะไรที่เราจะต้องให้อภัย
  เมื่อเรารู้สึกโกรธแค้น ให้เราระบุว่า ใครทำให้เรารู้สึกโกรธแค้นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นคนรักของเรา และถามตัวเองต่อว่า อะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจ ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ เขาไม่ไดเป็นอย่างที่เราคาดหวังให้เค้าเป็น สุดท้าย เราจะต้องระบุว่า เราจะให้อภัยเขาในเรื่องอะไร ซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้ เราอาจจะให้อภัยในสิ่งที่เขาทำและมีผลกระทบต่อจิตใจเรา เข้าใจว่า เขาก็คือคนๆหนึ่ง และความทุกข์ที่เกิดขึ้น เป็นเพียงความคาดหวังของเราเท่านั้น เป็นต้น

ที่มา : Topica Thailand Recruitment

v