บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน เจ้านาย (Boss) หรือ ผู้นำ (Leader)
คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน เจ้านาย (Boss) หรือ ผู้นำ (Leader)


คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน เจ้านาย (Boss) หรือ ผู้นำ (Leader)

  1. เจ้านาย (Boss)หัวหน้าที่เป็นเจ้านายจะมองถึงเรื่องการสร้างระบบ เพื่อควบคุมลูกน้อง โดยยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ มองลูกทีมเป็นผู้บังคับบัญชา มุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ของงาน “มีความเชื่อว่างานจะสำเร็จได้ เกิดจากความสามารถของตัวเอง”
  2. ผู้นำ (Leader)หัวหน้าประเภทนี้จะมองถึงเรื่องการพัฒนาคนเป็นหลัก ชอบที่จะรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ลูกทีมได้แสดงฝีมือ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกทีม ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลลัพธ์ของงาน “โดยที่มองว่าเป้าหมายจะสำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในทีม”

ที่มา : Topica Thailand Recruitment

v