บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 8 สัญญาณดี ที่ฝ่าย HR ควรรับคนแบบนี้เข้าทำงาน
8 สัญญาณดี ที่ฝ่าย HR ควรรับคนแบบนี้เข้าทำงาน


8 สัญญาณดี ที่ฝ่าย HR ควรรับคนแบบนี้เข้าทำงาน

  • มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ

  • มีไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหา

  • ยอมรับความผิดพลาดได้ พร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง

  • ไม่เห็นแก่ตัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

  • มั่นใจในตัวเอง แต่ไม่หลงตัวเอง

  • กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง รับผิดชอบ

  • ควบคุมอารมณ์ได้ ให้เกียรติผู้อื่น

  • จริงใจ ไม่โกหก


  • ที่มา : HR NOTE