บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - มุมมอง HR ยุคใหม่ไม่ใช่แค่ Admin แต่ต้องเป็น Marketing และ Business Partner
มุมมอง HR ยุคใหม่ไม่ใช่แค่ Admin แต่ต้องเป็น Marketing และ Business Partner


มุมมอง HR ยุคใหม่ไม่ใช่แค่ Admin แต่ต้องเป็น Marketing และ Business Partner

  1. HR ไม่ใช่แม่บ้านอีกต่อไป - ประเด็นเรื่องการบริหารคนในองค์กรกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายบริษัทหยิบยกมาเป็นวาระสำคัญ เพราะคนกลายเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่แต่ละองค์กรมีความแตกต่างระหว่าง Gen มาพร้อมด้วยความคาดหวังที่ต่างกัน แล้ว HR ยุคใหม่จะรับมืออย่างไร? วิวัฒนาการของวงการ HR ตั้งแต่ยุคก่อน มาจนถึงยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก การเป็น Recruiter หรือสรรหาบุคลากรนั้นต้องเหมือนเป็น PR ของบริษัทมาจนถึง HR ต้องเป็น Marketing ลากยาวไปจนถึง Business Partner กับองค์กร

  2. เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว! จาก PR ต้องเป็น Marketing มากขึ้น - HR ยุคใหม่ เป็นเสมือนงาน PR และ Marketing ของบริษัท สิ่งที่ทำในการพูดคุยกับผู้มาสมัครงาน คือภาพลักษณ์ของบริษัททั้งหมด HR จะถูกปลูกฝังว่าเป็น PR ต้องระวังการตอบคำถามอย่างที่สุด ขณะที่การสื่อสาร ดูแลพนักงานในองค์กรก็สำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกัน

  3. HR ต้องรู้กลยุทธ์องค์กร เพื่อบริหารคนให้ถูกจุด - ความกลัวทำให้ไม่กล้าออกนอกพื้นที่สบาย (Comfort Zone) เรากำจัดความกลัวไม่ได้ แต่สามารถเอาชนะความกลัวได้ ด้วยการเตือนตัวเองเสมอๆ ว่าเราคือใครและเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไร

  4. เข้าใจธรรมชาติของงาน… และของคน - ความยากของ HR ที่นอกจากต้องดีลกับคนที่มีความแตกต่างกันร้อยพ่อพันแม่แล้ว ต้องเข้าใจธรรมชาติของงานแต่ละอย่างที่แต่ละคนเจอด้วย ต้องเข้าใจงานแต่ละแผนกว่าเป็นอย่างไร ต้องเจออะไร ดีลกับอะไร เป็นการเชื่อมโยงกับการเป็น Business Partner เมื่อเข้าใจธุรกิจว่าฝั่งผู้บริหารต้องการอะไร ก็สามารถคุยกับพนักงานได้


  5. ที่มา : Brandinside