บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 3 เคล็ดลับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ
3 เคล็ดลับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ


3 เคล็ดลับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ

  1. สื่อสารว่า “ ทำไม ” เจน Z ต้องการรู้ที่มาที่ไป รู้สาเหตุ ความหมายที่แท้จริงมากกว่าเจนอื่นๆ
  2. การได้ทำงานที่มีความหมายสำหรับพวกเขา ไม่ได้แปลว่าต้องทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือทำงานเพื่อสังคม แต่พวกเขาต้องการรู้ว่างานที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันมีความหมายอย่างไรที่มากกว่าแค่มาทำงานตามที่องค์กรมอบหมายให้ ดังนั้นองค์กรควรสร้างวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้พวกเขาเห็นว่าการที่องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์นั้นได้จะช่วยสร้างความหมายและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อย่างไร
  3. สร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างนวัตกรรม
  4. เจน Z มีความเป็นเถ้าแก่สูงอยู่ในตัว พวกเขาเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีมีความพร้อมช่วยสนับสนุนให้สามารถสร้างธุรกิจได้ง่ายตั้งแต่อายุน้อย พวกเขาจึงไม่เห็นอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการคิดสร้างอะไรธุรกิจใหม่ๆ ดังนั้นองค์กรควรส่งเสริม ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการทำงานให้โอกาสลองผิดลองถูก เพื่อให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในการหาวิธีใหม่ ๆ ที่ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่าในการทำงาน
  5. ส่งเสริมเรื่องการพึ่งพาตนเอง
  6. คนเจน Z ถนัดในการหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าเจนอื่น ๆ ปัจจุบันการเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคือคำตอบของทุกสิ่งในโลกของคนเจนนี้ มีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยเสริมความรู้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อพวกเขาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เขาก็ทำเช่นเดียวกัน เช่น หากไม่รู้จะทำ Excel อย่างไรก็เข้าไปดูวิธีใน YouTube หากไม่รู้จะนำเสนองานอย่างไรก็เข้าไปหาในกูเกิ้ล

    ที่มา : SLINGSHOT GROUP