บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนวทางการพูดคุยสร้างจิตสํานึก เมื่อลูกน้องมีท่าทีและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง
แนวทางการพูดคุยสร้างจิตสํานึก เมื่อลูกน้องมีท่าทีและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง


แนวทางการพูดคุยสร้างจิตสํานึก เมื่อลูกน้องมีท่าทีและทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง

  1. ใช้คําพูดที่แสดงออกถึงความห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพ แทนการเอากฎระเบียบหรือคู่มือปฏิบัติงานมาตักเดือน เช่น “ถ้านิ้วมือคุณขาดไปจะทํายังไง เครื่องจักรเสียน่ะซื้อใหม่ ได้ แต่ถ้านิ้วกุดละก็ หาเปลี่ยนใหม่ไม่ได้นะ”
  2. หาข้อดีของลูกน้องและให้การชมเชยอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น “ผม หวังจะพึ่งพาคุณอยู่นะ เห็นว่าคุณช่วยสอนงานน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดีทีเดียว รุ่นน้องเขาก็ชื่นชมในตัวคุณ ถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไป ผมก็แย่เลย”
  3. หัวหน้าอาจจะยกตัวอย่างของตนเองขึ้นมา พูดคุยในวงสนทนาว่าในอดีต ตัวเองก็เคยดื้อรั้นชอบลองดีต่อด้านหัวหน้ามาเหมือนกัน ซึ่งจะทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าก็ เคยมีความรู้สึกเช่นเดียวกับตน ทําให้ลดช่องว่างและสร้างความสนิทสนมกันได้เร็วขึ้น
  4. ทํางานเพราะรักงาน ไม่ใช่ทําเพราะเห็นแก่เงิน หรือไม่มีอะไรจะทําก็ทําไป ความคิดแบบนี้จะทําให้เราทํางานไม่เต็มที่
  5. คําพูดต้องห้ามที่จะไม่มีผลกับลูกน้องประเภทนี้ เช่น “ทุกคนเดือดร้อน เพราะการกระทําของคุณอยู่นะ รู้ตัวบ้างหรือเปล่า หัดมีจิตสํานึกเสียบ้าง” หรือ “นี่จะต้องให้ บอกกี่ครั้งกี่หน คุณถึงจะเข้าใจ” สําหรับพนักงานที่หัวแข็ง มีท่าที่ดื้อรั้น คําพูดเช่นนี้มีแต่จะทําให้หัวใจเขาด้านชาขึ้นเรื่อยๆ

Source: “เป็นหัวหน้าใครว่าง่าย” โดยอิศริยา ครองอําแพง และวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ที่มา : Think People Consulting