บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - พฤติกรรมที่แสดงถึงความรักองค์กร
พฤติกรรมที่แสดงถึงความรักองค์กร


พฤติกรรมที่แสดงถึงความรักองค์กร

  1. จงรักภักดีต่อองค์กร ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  2. ไม่เอาความลับขององค์กรไปเปิดเผย
  3. แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร เช่น สินค้าเหมือนกันแต่คู่แข่งวางตลาดก่อนองค์กรเรา เราควรรีบบอกเพื่อไม่ให้เสียตลาดของเรา
  4. ทํางานเพราะรักงาน ไม่ใช่ทําเพราะเห็นแก่เงิน หรือไม่มีอะไรจะทําก็ทําไป ความคิดแบบนี้จะทําให้เราทํางานไม่เต็มที่
  5. มีจิตใจที่จะบริการ ทั้งลูกค้าภายในและภายนอก จะทําให้ผลงานขององค์กร ไปได้ดีและมีความราบรื่น
  6. อย่าหวังเกินกว่าความจริง เพราะจะทําให้ท้อถ้าไม่ได้ตามหวัง เช่น หวังว่า ทําดีจะได้เลื่อนตําแหน่ง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่อํานาจของเรา ทุกอย่างต้องมีจังหวะ
  7. รับผิดชอบ ในงานที่มอบหมายอย่างตั้งอกตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
  8. คิดเสมอว่าเราทุกคนคือประชาสัมพันธ์ขององค์กร รู้ความเป็นไป ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะได้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้
  9. ไม่เกี่ยงงาน แม้ไม่ใช่หน้าที่ แต่ควรช่วยทํา
  10. ต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่องค์กร ไม่ควรพูดถึงองค์กรในแง่ร้าย

Credit : จับใจคน จับใจงาน(เล่ม2)/สุพัตรา สุภาพ
ที่มา : Think People Consulting