บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สาเหตุที่ทําให้เรื่องของ Talent Management ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ
สาเหตุที่ทําให้เรื่องของ Talent Management ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ


สาเหตุที่ทําให้เรื่องของ Talent Management ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

 1. ผู้บริหารระดับสูงไม่สนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  และมักจะอาศัยคนอื่น ก็คือผู้บริหารระดับรองๆลงไปให้ช่วยดู หรือไม่ก็ให้ฝ่ายบุคคลช่วย พิจารณา ผลก็คือคนเหล่านี้ ถ้าพอเห็นโอกาสอันดี ก็ทําการเสนอคนสนิทของตนเอง ทั้ง ๆ ที่มีการกําหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน ก็เลยทําให้ระบบนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์และไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ ในสายตาของพนักงาน
 2. ผู้จัดการสายงานไม่ใส่ใจเรื่องการพัฒนาคน
  ส่วนใหญ่ก็มองแต่เรื่องของการทํางานและผลงานที่อยากได้ แต่ไม่มีการพิจารณาว่าจะปั้นใครหรือพิจารณาใครเพื่อให้เป็นคนเก่งของหน่วยงาน สุดท้ายก็เลยไม่มีพนักงานคนไหนที่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง จะพัมนาก็ไปตามระบบการฝึกอบรมของบริษัท ซึ่งบางครั้งก็ ไม่ตรงกับประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการคนเก่งจริงๆ
 3. บริหารองค์กรแบบหน่วยงานใดหน่วยงานนั้น
  ลักษณะแบบนี้ไม่เอื้อกับระบบบริหารจัดการคนเก่งเลย เพราะต่างคนต่างมองแต่งานของ ตนเอง ไม่สนใจเลยว่าจริงๆ แล้วงานจะต้องมีการเชื่อมโยงกันและร่วมกันสร้างผลงาน สุดท้ายคนเก่งก็เลยกลายเป็นคนเก่งของหน่วยงานนั้นๆ แต่ไม่ใช่คนเก่งสําหรับหน่วยงานอื่น สุดท้ายก็ไม่มีใครยอมรับซึ่งกันและกัน ระบบก็ไปไม่รอด
 4. หัวหน้างานมองผลงานพนักงานไม่ออก
  ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า พนักงานคนไหนที่มีผลงานที่ดีกว่าคนไหน ผู้จัดการบางคนดูพนักงานไม่ออกจริง ๆ แล้วก็บอกว่าทุกคนเป็นคนเก่งหมด หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้จัดการ ไม่กล้าที่จะฟันธงลงไปว่า พนักงานคนไหนที่เก่งกว่าคนไหน หรือผลงานดีกว่าคนไหน สุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าใครเก่ง แล้วจะหาคนเก่งที่ไหนไปบริหารได้
 5. มองคนเก่งต่างกันไป ไม่ใช้คุณสมบัติที่กําหนดไว้
  แม้ว่าจะมีเกณท์และคุณสมบัติของคนเก่งกําหนดไว้อย่างชัดเจน แต่กลับไม่ได้นํามาใช้ให้เป็น ประโยชน์เลย ผู้จัดการแผ่ละคนต่างมีเกณท์ของตนเอง แล้วก็เลือกคนเก่งที่ตนเองเห็นว่า ทํางานด้วยได้ และเป็นเด็กในสังกัด เสนอชื่อให้กับกรรมการ แล้วก็พยายามที่จะหาเหตุผลมา อ้างว่าคนนี้แหละที่ตรงกับคุณสมบัติมากที่สุดแล้ว คนอื่นไม่มีเลย

Credit : ทําอย่างไรไม่ให้ตกงาน/Gregory S. Flicker
ที่มา : Think People Consulting