บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ข้อแนะนําในการสัมภาษณ์งาน
ข้อแนะนําในการสัมภาษณ์งาน


ข้อแนะนําในการสัมภาษณ์งาน

  1. ไปตรงเวลา หรือก่อนเวลาเล็กน้อย แต่อย่าไปก่อนนานเกิน และถ้าบังเอิญไปสาย ขอให้ติดต่อเลื่อนการสัมภาษณ์และนัดวันสัมภาษณ์ใหม่จะเหมาะกว่า
  2. แต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ เขาอาจไม่รับเพราะการแต่งตัวที่ไม่ถูกกาลเทศะ
  3. ศึกษากิจการของบริษัท ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ และนโยบายของบริษัท พอประมาณ เพื่อให้เขาเห็นว่าเรามีการเตรียมความพร้อมมาดี
  4. รู้ว่าต้องการเงินเดือนเท่าใด และอย่ากลัวที่จะบอกไป ถ้าเราพูดว่า ให้เท่าที่คุณคิดว่าเหมาะสม ย่อมแสดงว่า เรากังวลว่าจะไม่ได้งานและเผยจุดอ่อนให้เขาเห็น
  5. อย่าอวดรู้ไปเสียหมด ไม่มีใครเก่งไปหมดทุกอย่าง และไม่มีใครชอบคนที่เชื่อมั่น ในตนเองมากไป
  6. อย่าพูดตลก เจ้าสําบัดสํานวน เพราะ ผู้สัมภาษณ์ต้องการคนมีวุฒิภาวะ
  7. จงเป็นตัวของตัวเอง อย่าเลียนแบบ คนอื่น
  8. อย่าทําตัวน่าสงสาร อย่าเล่าว่าเรา กําลังมีปัญหาในงานที่ทําอยู่ เพราะไม่มีใครอยากจ้างคนที่มีปัญหาเข้ามาทํางาน

Credit : ทําอย่างไรไม่ให้ตกงาน/Gregory S. Flicker
ที่มา : Think People Consulting