บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - อาการของคนที่มีปัญหาทางทัศนคติ
อาการของคนที่มีปัญหาทางทัศนคติ


อาการของคนที่มีปัญหาทางทัศนคติ

  1. เรียกร้องเวลา ความสนใจ การชี้นํา มากเป็นพิเศษ หากปล่อยให้ทําตามลําพัง ก็จะทําผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก และจะหาข้ออ้างมาแก้ตัวได้สารพัด
  2. มาทํางานสายและกลับเร็ว อ้างว่าผลของงานไม่ได้อยู่ที่เวลามากน้อย แต่ขึ้นอยู่กับว่าทําอย่างไร แต่จะไม่เคยอยู่หลังเลิกงาน เพื่อทํางานค้างต่อให้เสร็จ
  3. เพิกเฉยต่อคําสั่ง คําชี้แนะของผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบต่องานของเขา โดยอ้างว่าตนรู้ดีกว่า แถมออกอาการโกรธเมื่อถูกถาม
  4. มีปัญหาในการติดต่อกับผู้อื่น ไม่เคยขอความร่วมมือและก็ไม่เคยให้ใคร
  5. มีพฤติกรรมแปลกๆในที่ทํางาน
  6. หัวหมอ มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ในการทํางานอย่างขึ้นใจ
  7. พูดวิพากษ์วิจารณ์ หรือล้อเลียน ประชดประชัด ได้สารพัดเรื่อง
  8. เป็นเสือยิ้มยาก ขาดอารมณ์ขัน เพราะพวกเขาคิดว่าควรจริงจังกับชีวิต
  9. สะใจสุดๆเวลาเห็นคนอื่นทําผิด
  10. ต้องการและเรียกร้องถามหา สิทธิพิเศษ สวัสดิการต่างๆ


ที่มา : Think People Consulting