บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - KPI ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ให้ผลเสียมากกว่าที่คิด
KPI ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ให้ผลเสียมากกว่าที่คิด


KPI ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ให้ผลเสียมากกว่าที่คิด

  • ต่างคนต่างกําหนด KPI กันเอง โดยที่ไม่มีการเชื่อมโยง KPI ของตําแหน่งงานและหน่วยงาน ไปที่ KPI ขององค์กร ผลก็คือ เกิดความขัดแย้งกันในการทํางาน และไม่สนใจว่าองค์กรจะบรรลุเป้าหมายอะไร
  • พนักงานมองว่าเป็นการจับผิด เดิมอาจจะไม่ได้เขียน KPI ออกมาให้ชัดเจน พอเอามาเขียนให้ชัดเจน พนักงานที่ไม่เข้าใจก็มักจะมองว่าผู้บริหาร กําลังที่จะหาทางบังคับเขาให้ทํางานให้มากขึ้น มองว่าพนักงานขี้เกียจแน่ๆ เลย ถึงต้อง เอาตัวชี้วัดผลงานมาตั้งไว้แบบนี้
  • กําหนด KPI และเป้าหมายในสิ่งที่ทําได้อยู่แล้ว การที่พนักงานไม่เข้าใจในเรื่องการทํา KPI เขาก็จะคิดไปเองว่าเอามาใช้ในการจับผิดและประเมินผลงานเขา ซึ่งมีผลต่อรางวัลผลงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส สุดท้ายก็เลยพยายามกําหนด KPI ในแบบที่ตนเองทําได้อยู่แล้ว เพื่อที่จะทําให้ผลงานปลายปีออกมาดี และทําให้ได้รางวัลผลงานที่ดี
  • เอา KPI มาใช้ในการไล่พนักงานออก บางแห่งเอา KPI มาใช้แบบผิดมากๆ ก็คือ เอามากําหนดเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้พนักงานที่ทําไม่ได้ตาม เป้าหมายนั้นต้องลาออกจากงานไป ก็มีนัยว่าถ้าคุณทําไม่ได้ตามที่กําหนดไว้ ก็ต้องพิจารณาตนเองได้เลย บางแห่งก็เอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะตัดสินใจว่าจะไล่พนักงานออกเมื่อไหร่
  • กําหนดแล้วไม่ใช้จริง บางองค์กรมีความพยายามที่จะกําหนด KPI เข้า ไปในระบบบริหารผลงาน และประเมินผลงาน แต่กลับไม่เอามาใช้ในการบริหารงานจริงๆ เป็นแค่เพียงการกําหนดเป้าหมายไว้ตามระบบที่เขากําหนดไว้เท่านั้น แต่เวลาทํางานจริง กลับทํางานไปคนละทางกับ KPI ที่ตั้งไว้


ที่มา : Think People Consulting