บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - หลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จ
หลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จ


หลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จ


1. รักในสิ่งที่ทํา-ทําในสิ่งที่รัก
หากได้ทํางานในสิ่งที่ชอบที่รัก เราจะลุยเต็มที่ แม้เจออุปสรรคปัญหาก็จะมีพลังฝ่าฟัน ไม่ย่อท้อง่ายๆ งานที่ได้ก็จะดี
2. ต้องมุ่งมั่นเมื่อเจออุปสรรค
ต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่ทํา รู้ว่างานของเราคืออะไร เมื่อเจอปัญหาอย่ากลัว อย่าหนี หรือถอด ใจไปเสียก่อน เพราะเหนื่อย
3. เรียนรู้อยู่เสมอ
การหาความรู้ใหม่ๆ เป็นสิ่งสําคัญ คลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นต้องอ่าน ต้องเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4. แข่งขันกับตัวเองอยู่เสมอ
ทบทวนเสมอว่างานที่เราทําไปนั้นดีพอหรือยัง มีอะไรต้องแก้ไข ควรทําดีกว่านี้หรือไม่ ปัญหาที่เคยเจอยังเป็นปัญหาเดิม ๆ อยู่หรือเปล่า
5. มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอะไรใหม่ๆ แต่ละวันคิดเผื่อไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไรใหม่ๆกับงาน GOAL ถ้าไม่ช่างคิดช่างฝันก็จะไม่มีเรื่องสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมา
6. ตั้งใจและทุ่มเทให้เต็มที่
มีแรงบันดาลใจที่ดีต่อตัวเอง และสิ่งที่ทํานั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วย ยิ่งดีมาก


ที่มา : Think People Consulting