บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สาเหตุ 5 ประการที่ทําให้คนเก่งๆ ขอลาออกจากองค์กร
สาเหตุ 5 ประการที่ทําให้คนเก่งๆ ขอลาออกจากองค์กร


สาเหตุ 5 ประการที่ทําให้คนเก่งๆ ขอลาออกจากองค์กร


1. Their boss is jerk มีหัวหน้าที่แย่มาก ไม่ดูแล ไม่พัฒนาลูกน้อง
2. Lack of Empowerment ไม่ได้อิสระในการคิดและการทํางาน
3. Internal Politics มีแต่การเมืองภายในองค์กร เล่นพรรคเล่นพวก
4. Lack of Recognition ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ไม่มีคำชื่นชมเวลาที่ทำงานได้ดี
5. Company is going under องค์กรกำลังถอยหลัง ไม่ปรับตัว ไม่เปลี่ยนแปลง


ที่มา : Think People Consulting