บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เทคนิคการต่อสู้ กับภาวะ Burnout
เทคนิคการต่อสู้ กับภาวะ Burnout


เทคนิคการต่อสู้ กับภาวะ Burnout


ภาวะหมดไฟในการทํางาน หรือ “Burnout” คืออะไร ??

  • Burnout เป็นลักษณะของความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายและอารมณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราประสบกับความเครียดในงานเป็นระยะเวลานาน หรือต้องทำงานทนเหน็ดแหนื่อยร่างกายหรือความรู้สึกเป็นบลานานๆ
  • โดยเราจะรู้สึกหมดไฟในการทํางานเมื่อเราพยายามแล้วไม่ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยจะทําให้เราเกิดความรู้สึกเพิกเฉยไม่สนใจ
หากคุณ กําลังมี อาการ เหล่านี้
- ทําไมวันนี้รู้สึกแย่แบบนี้
- เหนื่อยจังยังไม่ได้ทําอะไรเลย
- ทำอะไรกัน ไม่เห็นสนุกเลย
- งานเต็มไปหมดทําอันไหนก่อนดี
- ทําไมช่วงนี้เรากินผิดปกติ
- ทําอะไรไปก็ไม่เห็นมีดีอะไรดี
- ง่วงจังเลย นอนไม่ค่อยหลับ

เทคนิคการต่อสู้กับอาการหมดไฟ (Burnout)
1. พยายามหาสาเหตุให้เจอ (Think about the“why")
2. หากมีอาการดังกล่าวให้เริ่มหันมาสนใจตนเอง (Focus on the basics) เช่น ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้มากขึ้น หรือออกกําลังกาย
3. ลองหาเวลาไปท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง (Take a good vacation or a leave of absence)
4. ทบทวนตัวเองเราคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้หรือสูงเกินไปหรือเปล่า (Reassessyour goals)
5. รู้จักที่จะปฏิเสธคนอื่น (Say n0")
6. เปลี่ยนมุมมองลองมองในด้านบวก (Practicepositive thinking)


ที่มา : Think People Consulting