บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ทําอย่างไรเมื่อกําลังหมดไฟในการทํางาน (Burnout)
ทําอย่างไรเมื่อกําลังหมดไฟในการทํางาน (Burnout)


ทําอย่างไรเมื่อกําลังหมดไฟในการทํางาน (Burnout)


  1. Work Smarter : คน Work Hard มักมีงานยุ่งในมือตลอดและนํามาซึ่งความเครียด ที่ต้องบริหารปริมาณงาน เปลี่ยนมาวางแผนการทํางานตามลำดับ ความสำคัญก่อนหลัง ถึงแม้ว่าจะทําไม่เสร็จทันทุกงาน แต่อย่างน้อยงานสำคัญก็ได้รับการจัดการก่อน เราก็จะเครียดน้อยลง
  2. Unplug : ต่อให้มีงานที่ต้องติดต่อตลอดเวลาแม้กระทั่งกลางคืนหรือวันหยุด ก็ควรปิดมือถือ ปิดคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าอย่างน้อยสัก 1-2 ชั่วโมง ก่อนเข้านอน เพราะไม่เช่นนั้นก็จะหลับไปทั้งที่มีเรื่องงานค้างอยู่ ในสมอง ทําให้เมื่อตื่นมาจะรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลย
  3. Say No Social Media : หลายคนอาจจะคิดว่าการใช้ Social Media เป็นการพักผ่อน แต่ การเสพติด Social มากไปทําให้เกิดความ Drama ในชีวิตยิ่งขึ้น จากที่เครียดแต่เรื่องงาน ควรให้เวลากับตัวเองและครอบครัวจะดีกว่าเพราะจะได้ทั้งกําลังใจและความสุข เป็นพลังให้ก้าวต่อ
  4. Relax : การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือ Focus on yourself อยู่กับตัวเอง 5-10 นาที แล้วไม่คิดเรื่องงาน หน้าที่รับผิดชอบ ทําให้สมองให้โล่ง ตัด เสียงรบกวนแล้วฟังความเงียบ สูดอากาศใต้ต้นไม้ หรือนั่งสมาธิ จะช่วยให้กลับมาสดชื่น มีพลังที่จะทําอะไรต่อได้
  5. Work Less : การทํางานหนักมากไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุของ โรคหมดไฟและความเครียดสะสม จิตตก สุดท้ายผลการทํางานก็ ลดลงอยู่ดี ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับวันหยุดพักผ่อนและกิจกรรมที่ ชอบเพื่อให้วันทํางานกลับมาเป็นวันที่พร้อมลุยงานต่อเสมอ


ที่มา : Think People Consulting