บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ประเภทของลูกน้องกับวิธีการสั่งงาน
ประเภทของลูกน้องกับวิธีการสั่งงาน


ประเภทของลูกน้องกับวิธีการสั่งงาน


1. บ้าบิ่น ใช้คําสั่งในรูปคําถามแบบขอร้อง/กระตุ้น
2. เลินเล่อ ตรวจสอบความเข้าใจคําสั่ง
3. เกียจคร้าน สั่งตรงไปตรงมา ให้รับผิดชอบ
4. เฉื่อยชา ทวนคําสั่ง อย่าสั่งหลายๆเรื่องทีเดียว
5. ดื้อรั้น ขอร้องหรือตรงไปตรงมาบอกว่าเราต้องรับผิดชอบร่วมกัน
6. คิดมาก เลี่ยงสั่งตรงไปตรงมาให้ใช้วิธีขอร้องแนะนํา
7. ชอบแก้ตัว ทวนประเด็นสําคัญ ระบุให้ชัดว่าห้ามเปลี่ยนแปลงก่อนอนุญาต
8. ขรึม/ขี้อาย อย่ารีบร้อน ให้ข้อมูลในคําสั่งโดยละเอียด และตรวจสอบความเข้าใจ
9. เข้าใจช้า/ลืมง่าย ทยอยส่ง ช่วยเตือนกันลืม หรือสั่งด้วยลายลักษณ์อักษร
10. ไม่ค่อยรับผิดชอบ กําหนดเวลาแล้วเสร็จ โดยระบุวัน และเวลาแล้วเสร็จที่มา : Think People Consulting ,กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน สมชาติ กิจยรรยง