บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมสำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมสำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว