บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมสำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมสำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องจอมพลแกรนด์ โรงแรมโคราชโฮเต็ล