บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมสำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดชลบุรี
ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมสำหรับ HR ป้ายแดง จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์