บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - คิดแบบนี้ทำงานดีแน่นอน
คิดแบบนี้ทำงานดีแน่นอน

คิดแบบนี้ ทำงานดีแน่นอน


1. ยิ่งทำยิ่งง่าย - พยายามทำงานของเราให้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนที่ทำซ้ำๆลง(LEAN) อะไรที่ทำแล้วหาคำตอบไม่ได้ว่าให้คุณค่าอะไร ก็ไม่ควรเสียเวลาทำซ้ำๆเดิมๆ พยายามหมั่นทดลองหาวิธีทำงานที่ง่ายกว่าเดิม แต่ให้ผลงานเหมือนเดิม (ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)
2. ยิ่งทำยิ่งมัน - เพราะเราได้ลองเปลี่ยนวิธีงานของตัวเองจากข้อ 1 มาแล้ว ทำให้เราได้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ ทำให้เรารู้สึกสนุกและท้าทายที่จะทำงานนั้นให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
3. ยิ่งทำยิ่งเกิดผลดี - เมื่อทำงานสนุกแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมา เพราะเราได้ส่งต่อแนวคิดและวิธีการพัฒนาการทำงานไปยังทีมงานคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน ก็จะรู้สึกสนุกจากความท้าทายในการพัฒนางานไปพร้อมกับเรา
4. ยิ่งทำยิ่งมีความสุข - ความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำสิ่งที่ดีๆ เพื่อตัวเราเอง เพื่อผู้อื่น และเพื่อองค์กรของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านั่นเอง ที่มา

ที่มา : Lean Supply Chain by TMB