บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทความอาวุธสำหรับธุรกิจร้านขายของฝาก