บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - 4 นิสัยสร้างความสำเร็จในชีวิต
4 นิสัยสร้างความสำเร็จในชีวิต


‘4 นิสัยสร้างความสำเร็จในชีวิต’

“ริช แฮบิทส์ เซอร์เวย์”ระบุว่า คนที่มีแนวโน้มที่จะยิ้มหรือพูดจาเชิงบวกมีโอกาสที่ชีวิตจะมีความสุขในสัดส่วน 43.5% หลังจากสำรวจความเห็นประชาชนกว่า 5,000 คน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงาม แม้โลกจะเผชิญสถานการณ์เลวร้ายด้านต่างๆ นักวิจัยและัทีมงานก็ค้นพบว่า แนวทางการดำเนินชีวิตของบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงอย่างมากกัีบความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา มีคำกล่าวที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีว่า “คนเราก็เหมือนถุงชา ที่ไม่มีวันรู้ว่าตัวเองมีรสชาติดี หรือกลิ่นหอมหวลชวนดมแค่ไหน ถ้ายังไม่เจอกับน้ำร้อน”และเรื่องนี้ ถือเป็นบททดสอบที่น่าสนใจสำหรับ ดร.แรนดัล เบลล์ ผู้แต่งหนังสือ “Me We Be Do: The Four Cornerstones of Success,”ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ผู้ชำนาญการสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกหลายร้อยเหตุการณ์ รวมถึง เชอร์โนบิล เฮอริเคนแคทรินา น้ำมันบริษัทบีพีรั่วและเหตุโจมตีการก่อวินาศกรรมตึกแฝดเวิร์ลเทรด เซนเตอร์ในนิวยอร์ก ผลการสำรวจความเห็นกว่า 5,000 คนในสหรัฐ แคนาดา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ดร.เบลล์และทีมงานวิจัยก็ค้นพบ 4 องค์ประกอบที่จะสนับสนุนให้่่ัคนๆนั้นประสบความสำเร็จในชีวิต

1. อยู่กับตัวเอง การทำให้ทุกวันเป็นวันที่เงียบสงบถือเป็นลักษณะนิสัยที่ทรงพลังหากคิดทบทวนหรือกลับไปพลิกดูหนังสือประวัติบุคคลสำคัญๆในประวัติศาสตร์หลายๆเล่มจะพบว่าการถือสันโดษเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในยุคเก่า การอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบ ปิดอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีทุกอย่าง จะช่วยให้เราได้มีเวลาไตร่ตรอง และพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆได้ละเอียดรอบคอบมากขึ้น เมื่อเราตื่นนอนและทำกิจวัตรประจำวัน คลื่นเบต้าในสมองของเราจะทำงาน ในขณะที่หากไม่มีคลื่นเบต้าเกิดขึ้นเลย มนุษย์จะไม่สามารถเรียนรู้ หรือทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ ในโลกภายนอกแต่หากเรานั่งสมาธิ จะเกิดคลื่นอัลฟ่า มีความถี่ประมาณ 7-14 รอบต่อวินาที ความถี่ ของคลื่นที่ต่ำลงมานี้ ก็คือ เป็นคลื่นสมองที่ปรากฎบ่อย ในเด็กที่มีความสุข และในผู้ใหญ่ที่มีการฝึกฝนตนเองให้สงบนิ่งมากขึ้น อาจหมายถึง สภาวะที่จิตสมดุล อยู่ในสภาวะสบายๆ คิดและทำสิ่งต่างๆช้าลง มีการใคร่ครวญ และไม่ด่วนตอบสนองต่อสิ่งเร้าเร็วจนเกินไป
2. รู้จักทำงานเป็นทีม การจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องรู้จักทำงานเป็นทีม ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตมักมีสายสัีมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง ต่อเพื่อนร่วมงานและเป็นผู้ที่มีจิตใจดี มีเมตตากรุณาและรู้จักตอบแทนบุญคุณซึ่งรวมถึงการโทรศัพท์เซอร์ไพรซ์เพื่อนในวันสำคัญๆ หรือการส่งการ์ดอวยพรให้เพื่อนร่วมงาน ผลสำรวจที่ชื่อว่า“ริช แฮบิทส์ เซอร์เวย์”ระบุว่า คนที่มีแนวโน้มที่จะยิ้มหรือพูดจาเชิงบวกมีโอกาสที่ชีวิตจะมีความสุขในสัดส่วน 43.5% และ46% มีความเป็นไปได้สูงมากที่คนกลุ่มนี้จะกลายเป็นมหาเศรษฐี
3. มุ่งมั่นกับการลงมือปฏิบัติ ลีโอ เฟนเดอร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเฟนเดอร์ กีตาร์ส คิดเสมอว่าการเกษียณเป็นเรื่องไร้สาระและเขาทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุได้81 ปี จะเห็นว่า ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตมักมีัจริยธรรมการทำงานที่แข็งแกร่งเสมอ การมุ่งมั่นกับการลงมือปฏิบัติ หมายถึงการแปลงแนวความคิดหรือไอเดีย วิสัยทัศน์ให้เป็นการปฏิบัติให้่ได้ และสิ่งนี้ไม่ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ควรครอบคลุมถึงสุขภาพของเราและการบริหารการเงินด้วย ในผลสำรวจ“ริช แฮบิทส์ เซอร์เวย์”ให้ความสำคัญกับจริยธรรมการทำงานเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนส่วนใหญ่
4. กำหนดเป้าหมายชัดเจน บรรดาผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งคนที่รู้จักบริหารเวลาและทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยไม่ไขว้เขว มีแนวโน้มที่จะเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าคนที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องเป้าหมายถึง 289.3% และการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนยังครอบคลุมถึงการเป็นผู้ชี้แนะบอกสอนแก่คนรุ่นต่อไปตลอดจนการพัฒนาวิสัยทัศน์ระยะยาวด้วย

ที่มา : PMAT - Personnel Management Association of Thailand