บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่ใช่
สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่ใช่


สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่ใช่


1. คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องชัดเจนและผู้สมัครทุกคนต้องเข้าใจตรงกัน
2. อย่าเพิ่งเชื่อ Resume ของผู้สมัครในทันที
3. อย่าเชื่อความประทับใจแรกพบ
4. ผู้สัมภาษณ์ควรจะฟังมากกว่าพูด
5. ทุกคำถามต้องมีวัตถุประสงค์ในการถามที่ชัดเจน

ที่มา : Think People Consulting