บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกให้โดนใจลูกค้า