บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - จ่ายเงินด้วย QR Code สิ...ชีวิตง่าย สะดวก ปลอดภัย