บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันเหนือกว่าผู้อื่น(Loyalty Customer)สำหรับธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบบริหารงานค้าปลีก Point of Sale
แนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบันเหนือกว่าผู้อื่น(Loyalty Customer)สำหรับธุรกิจค้าปลีกด้วยระบบบริหารงานค้าปลีก Point of Sale