บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - แนวทางในการบริหารจัดการพนักงานที่ผลงานไม่มี