บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Deadwood ตัวจริง มีคุณสมบัติอย่างไร