บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - Seminar Business Plus MRPII 21-03-60
เรียนเชิญสัมมนา การบริหารการผลิต MRPII พร้อมการบริหารคลังสินค้า และงานบัญชีการผลิต ด้วย BUSINESS PLUS ERP&MRPII