บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ลง Daily Market เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2552