บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - นิตยสารฅน ปีที่ 31 ฉบับที่ 2/2553 เสนอข่าว Business Plus ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552" ประเภทธุรกิจ Software & Application
นิตยสารฅน ปีที่ 31 ฉบับที่ 2/2553 เสนอข่าว Business Plus ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552" ประเภทธุรกิจ Software & Application