บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2553 เสนอข่าว Business Plus ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552" ประเภทธุรกิจ Software & Application
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2553 เสนอข่าว Business Plus ได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552" ประเภทธุรกิจ Software & Application