บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - บทสัมภาษณ์ คุณพิทักษ์ ตั้งนันทชัย ลงนิตยสาร 100 Engineers Vision & Experience Thailand 2011 (ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2554)
บทสัมภาษณ์ คุณพิทักษ์ ตั้งนันทชัย ลงนิตยสาร 100 Engineers Vision & Experience Thailand 2011 (ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2554)