บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โชวห่วยช่วยชาวนา 2
ซื้อข้าวดี ราคายุติธรรม จากพี่น้องเกษตกรชาวนา โดยตรงที่ร้านค้าส่งโชวห่วย ต่อไปนี้