บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โชวห่วยช่วยชาวนา
โชวห่วยเปิดหน้าร้านช่วยชาวนาขายข้าว เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ