บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรม Business plus Innovation Extension Award 2019

   บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี โดยใช้ชื่อว่า Business plus Innovation Extension Award 2019 ณ.โรงแรม รอยัลซิตี้ ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ,การบริการและการทำงานในรูปแบบที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า