บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานสหกิจ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานประจำปี 2560 ในส่วนของฝ่ายบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการโปรแกรม(ระบบบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 – 29 เมษายน 2560