บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - กิจกรรมภายใน

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบริษัท

  Read more

อบรมหลักสูตร การตั้งค่าและตรวจสอบระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านโปรแกรม e-PaySlip

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563

  Read more

กิจกรรม อบรมหลักสูตร Data Privacy Awareness (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

  Read more

กิจกรรม Business plus Innovation Extension Award 2019

  Read more

กิจกรรม อบรม-สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริการที่ดีเลิศ ( Excellent Service Behavior)

  Read more

กิจกรรม อบรม ISO/IEC 20000-1:2018 –IT Service Management System

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2562

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

  Read more

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน จัดการแข่งขันปิงปอง ในชื่องาน "I am BPlus Table Tennis Tournament 2018" ณ ลานกิจกรรม ตึก 84 ในช่วงวันที่ 8 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2561

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ในการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th SME National Awards 2018) จัดประกวดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดอบรมกิจกรรม 5 ส ให้แก่พนักงาน โดย คุณนุชศรา ไชยมาตย์ ในวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 502 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

  Read more

กิจกรรม Business Plus Innovation Kick off

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2561

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2561

  Read more

กิจกรรมสัมมนาสานสัมพันธ์ประจำปี 2560 Business Plus Team Building

  Read more

ดอกดารารัตน์ จำนวน 5,100 ดอก ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งมอบ ณ สำนักพัฒนาสังคม

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2560

  Read more

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ –ดอกดารารัตน์ จำนวน 4,000 ดอก ถวายแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Read more

นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560

  Read more

อบมรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร ISO 9001:2015

  Read more

นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานสหกิจ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2560

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560

  Read more

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

  Read more

การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2559

  Read more

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

  Read more

Business plus 30th เชื่อมสายใย รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559

  Read more

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Mind Excellence)

  Read more

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

  Read more

Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2558

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558

  Read more

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบพี่เลี้ยงขั้นสูงและหัวหน้างาน

  Read more

EBP GAMES ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

  Read more

ตรวจสุขภาพประจำปี 2557

  Read more

Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2557

  Read more

Business Plus สานสัมพันธ์ สร้างฝันให้เป็นจริง 2557

  Read more

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร เทคนิคในการสอนงานแบบพี่เลี้ยง

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช (Coaching Skill)”

  Read more

ตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา หลักสูตร การนำเสนอแก่ลูกค้าข้ามชาติ ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

  Read more

EBP GAMES เสริมสร้างพลังและความสามัคคี 2556

  Read more

ตรวจสุขภาพประจำปี 2556

  Read more

การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

  Read more

Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2556

  Read more

Business Plus ร้อยดวงใจ ให้ใจเราผูกพัน 2555

  Read more

อบรมสัมมนา In house Training หลักสูตร "การเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน IQA"

  Read more

สัมมนาประจำปี 2555 หลักสูตร "I Love My Company"

  Read more

การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "สุดยอดหัวหน้างาน บริหารอย่างไรให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

  Read more

Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2555

  Read more

ตรวจสุขภาพประจำปี 2555

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2555   Read more

สัมมนาประจำปี 2554 หลักสูตร The Power Within You "ปลุกยักษ์"

  Read more

ประสานมือ ผสานใจ Business Plus 2554

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2554

  Read more

สัมมนาประจำปี 2553 หลักสูตร "สุดยอดการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย Service Beyond Expectation"

  Read more

Business Plus สานสัมพันธ์ กีฬาสี ปี2553

  Read more

การฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553

  Read more

Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2553

  Read more

การบรรยายธรรมะ จาก ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และทีมงาน

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "การปฏิบัติงานเชิงรุก สำหรับนักบริหารสมัยใหม่ The Modern Management Style with Proactive Working"

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2553

  Read more

อบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "ISO 9001:2008 และ Internal Quality Audit (IQA)"

  Read more

อบรมและซ้อมดับเพลิงภายในบริษัท ปี 2552

  Read more

อบรมและสัมมนาหลักสูตร "Walk Rally เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

  Read more

Business Plus ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ 2552

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2552

  Read more

อบรมและสัมมนา หลักสูตร "บริการอย่างประทับใจ ไม่ไกลเกินฝัน"

  Read more

สัมมนาหลักสูตรหัวใจการบริการ

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2550

  Read more

สัมมนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

  Read more

กีฬาสัมพันธ์ 2549

  Read more

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2547

  Read more