บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - EBP GAMES เสริมสร้างพลังและความสามัคคี 2556

    Business Plus จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อเสริมสร้างพลังและความสามัคคี ในชื่องาน "EBP GAMES" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬา โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556